Kemian opetus
Opetuksen tueksi (flipped)

Arkisto

Yhteystiedot

Ari Myllyviita
Helsingin Yliopiston Viikin normaalikoulu
Postiosoite: PL 30,
00014 Helsingin yliopisto
ari.myllyviita@helsinki.fi
puhelin 044 3039 282

 

Tehostekuva

Kemian pääsykoeopetus (online) huhti-touko 2021

1.kerta tiistai 13.4.

Kurssin tavoitteet, omien tavoitteiden asettaminen
Kurssin aineistot, kurssin rakenne

Materiaali ja aineistoa

KERTA OPPITUNNIN SISÄLTÖ
13.4. Kurssin tavoitteet, omien tavoitteiden asettaminen

16.4.

II

KE1 - Kemiaa kaikkialla

 • Atomimallit ja atomallien historiaa - diasarja KTS:video
 • Alkalimetalli -video
 • Puhdas aine ja seokset sekä erotusmenetelmät
 • Elektronegatiivisuus ja jaksollisen järjestelmän säännömukaisuudet

19.4.

III

KE1 - Kemiaa kaikkialla / KE2 - Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

22.4.

IV

KE1 - Kemiaa kaikkialla

26.4.

V

KE1 - Kemiaa kaikkialla

29.4.

VI

KE2 - Orgaaniset yhdisteet - rakenne ja ominaisuudet

 • Ed. kerran laskut
 • Erilaiset kovalenttiset sidokset
 • Funktionaaliset ryhmät

3.5.

VII

KE3 - Kemialliset reaktiot

 • Funktionaaliset ryhmät - hiilen typpiyhdisteet
 • Kemialliset reaktiot - epäorgaanisen ja orgaanisen kemian reaktiot

6.5.

VIII

KE2 - Hybridisaatio / Isomeria

10.5.

IX

KE3 - Reaktiot ja reaktioiden energia

 • Pääsykoetehtävien läpikäyntiä
 • Hapettuminen ja pelkistyminen
 • Sähkökemia - sähkökemiallinen jännitesarja

12.5.

X

KE3 - Reaktioiden energiamuutokset

 • Energiamuutokset, Hessin laki, Entalpiamuutokset

17.5.

XI

KE4 - Materiaali ja teknologia

 • Polymeerit, Biopolymeerit

20.5.

XII

KE5 - Kemiallinen tasapaino - Homogeeninen tasapaino

24.5.

XIII

KE5 - Kemiallinen tasapainen

 • kemialliseen tasapainon laskuja

26.5.

XIV

KE2 - spektroskopiaa

 

Pääsykokeita:


päivitetty 13.4.2021